Deel/print deze pagina:

Vluchtelingenwerk

VluchtelingenWerk is de belangrijkste belangenbehartiger van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland.

Onze missie luidt: VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving.

We starten met het begeleiden van statushouders bij huisvesting in Uitgeest. Aansluitend helpen we statushouders met een intensieve maatschappelijke begeleding gedurende een periode van 1 jaar.

Doel is om de statushouders zich thuis te laten voelen en ervoor te zorgen dat ze snel zelfredzaamzijn in Uitgeest.