• Zorg en maatschappelijke dienstverlening
    Mentorschap Noordwest en Midden biedt mentorschap aan mensen met een ziekte of beperking, die niet goed in staat zijn om hun eigen zorgbelangen te behartigen. 
  • Natuur en milieu
    De Stichting zet zich in voor het behoud en de versterking van de natuur, het landschap en de cultuur-historische kwaliteiten van de groene gebieden tussen en rond de dorpen Akersloot, Bakkum,... LEES MEER
  • Natuur en milieu
    De SUAM heeft twee molens in bezit: De Kat en de Oude Knegt en zet zich in voor het maalvaardig houden van de molens de prachtige molens in de omgeving van Uitgeest en Akersloot en de verkoop van... LEES MEER

Pagina's