• Sport en recreatie
  Het zeilen mogelijk maken voor mensen met een beperking
 • Zorg en maatschappelijke dienstverlening
  Het Knaagdierencentrum in IJmuiden vangt jaarlijks zo'n 600 knaagdieren en konijnen op die om verschillende redenen niet meer bij hun eigenaar kunnen blijven of die gevonden worden. Deze dieren... LEES MEER
 • Wijk-, buurt- en bewonerszaken
  Dorpsraad Uitgeest (DU) behartigt de belangen van de bewoners van Uitgeest wat betreft Schiphol, verkeer, veiligheid en de leefbaarheid van het dorp. DU heeft geen enkele binding met de politiek,... LEES MEER
 • Natuur en milieu
  Landschap Noord-Holland is een provinciale natuurorganisatie, die behalve dat ze eigen terreinen beheert, ook voor derden onderzoek verricht, overal in de provincie voor derden gespecialiseerd... LEES MEER
 • Onderwijs en educatie
  Basisschool 
 • Zorg en maatschappelijke dienstverlening
  De hulpdienst biedt hulp aan mensen die een helpende hand nodig hebben.  Twee keer per week zit er een vrijwilliger bij de telefoon om hulpvragen te ontvangen. Bij de hulpvraag wordt een chauffeur of... LEES MEER

Pagina's