• Sociaal cultureel werk
  Koken voor alleenstaanden, mantelzorgers en mensen in een sociaal isolement.
 • Zorg en maatschappelijke dienstverlening
  Zoals elke gemeente hebben we ook in Uitgeest een Adviesraad Sociaal Domein waarin betrokken burgers zitting hebben.
 • Wijk-, buurt- en bewonerszaken
  Bijna 1 miljoen mensen in Nederland leven onder de armoedegrens. Door voedseloverschotten aan hen te geven hoeft niemand honger te hebben. Dat is goed voor mens en milieu.
 • Sociaal cultureel werk
  Sranan Koters of wel Kinderen van Suriname…. …zet zich in voor de kansarme kinderen in Suriname in de leeftijd van nul tot achttien jaar om hen een kans te bieden zich te ontwikkelen tot een... LEES MEER

Pagina's