Deel/print deze pagina:

Stichting Hertenpark Uitgeest

Het hertenpark in Uitgeest is gelegen tegenover het station van Uitgeest. Dit park wordt uitsluitend door vrijwilligers in stand gehouden. Ook ontvangt het park geen subsidie van welke overheid dan ook. Het park wil een visitekaartje zijn voor wie Uitgeest binnenkomt.

Ons doel is om alle Uitgeesters en passanten van buiten Uitgeest, een leuk beeld te geven van ons park. Waar ouders met hun kinderen en grootouders met hun kleinkinderen een plekje hebben waar ze met een gerust hart iets te eten kunnen aanbieden aan de dieren die bij ons rondlopen. Ook stellen wij ons tot doel om de mensen bewust te maken dat soms het aangebodene niet goed is voor onze dieren.

Onze activiteiten beperken zich met name tot het onderhoud van het park en de verzorging van de dieren. Op verzoek stellen wij het park open voor bijvoorbeeld groepjes kleuters die met begeleiding langs kunnen komen.

De algemene openstelling vindt plaats in de maanden mei en juni en daarna in september en oktober. Altijd op een zondagmiddag.

Een keer per jaar sturen wij onze donateurs een nieuwsbrief waarin wij hen informeren over het wel en wee van ons hertenpark. Daarin vragen wij of zij het donateurschap willen continueren door hun bijdrage over te maken op onze bankrekening.