Deel/print deze pagina:

Stichting Fort aan Den Ham

Het militair museum "Fort aan Den Ham" is een van de 42 forten van de Stelling van Amsterdam. De voormalige kringstelling van permanente verdedigings bouw rond de hoofdstad en UNESCO Werelderfgoed.

De Stichting heeft ten doel de culturele – natuur – en militair-historische waarden van het Fort te behouden c. q. te verbeteren en particulieren en instellingen kennis te laten nemen van de historische vesting en verdedigingswerken cum annexis in en om Amsterdam met in het bijzonder de “Stelling van Amsterdam” waar Fort aan den Ham onderdeel van is.

Het uiteindelijke doel van de stichting is om te komen tot een permanente expositie die de verdediging van Amsterdam, met als belangrijkste onderdeel  “de Stelling van Amsterdam” en de rol die “Fort aan den Ham” hierin gespeeld heeft, moet weergeven en weer in te richten zoals het “toen” was, zo rond 1910.

Iedere woensdag (hele jaar door) wordt tussen 11 en 16 uur door de vrijwilligers "gewerkt" op en in het fort. In de maanden april t/m oktober is het fort op die woensdagen geopend voor publiek evenals iedere laatste zondag van deze maanden. Groepsbezoeken en schoolklassen kunnen ook op andere dagen een rondleiding van onsz vrijwilliger-gidsen krijgen. Het fort is regelmatig start, stop of stempelpost voor recreanten te voet of op de fiets.