Deel/print deze pagina:

STG Vrijwilligershulp en Mantelzorg

STG ondersteunt mensen met een beperking en hun mantelzorgers in de thuissituatie. Door de inzet van vrijwilligers kunnen mensen langer thuis blijven wonen en deelnemen aan de maatschappij.

Ouders worden ontlast in de zorg voor hun kind. STG biedt onder meer thuishulp, maatjescontact, gastgezinnen, en bijeenkomsten voor broers en zusjes. Ook brengen we ouders bij elkaar in ondersteunings- en contactgroepen. STG brengt mensen bij elkaar!

Wil je weten wat STG voor jouw thuissituatie kan betekenen? Of ben je op zoek naar waardevol vrijwilligerswerk of een bijzondere stageplek? Kijk rond op onze website of mail je vraag naar stg@thuiszorg-gehandicapten.nl.

Zorgen dat mensen (met een beperking) langer thuis kunnen blijven wonen en deelnemen aan de maatschappij.

Mensen bij elkaar brengen.

Vrijwilligers ondersteuning thuis
ondersteuningsgroepen Jonge Mantelzorgers en Brusjes
contactgroepen
(scholings-) bijeenkomsten voor ouders van kinderen met een beperking en vrijwilligers.