Deel/print deze pagina:

MaatjeZ

MaatjeZ, Centrum voor Mantelzorg is een organisatie die mantelzorgers en professionals ondersteunt. Het werkgebied van MaatjeZ bestaat uit de gemeenten Beverwijk, Castricum, Heemskerk en Uitgeest. De ondersteuning wordt gefinancierd vanuit de gemeenten, met subsidies uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Aan de registratie als mantelzorger bij MaatjeZ zijn geen kosten verbonden. Ook is er geen indicatie van het CIZ of verwijzing nodig.

Zorgen voor elkaar, dat is wat MaatjeZ in alle facetten nastreeft. Zorgen voor elkaar, samen met mantelzorgers, samen met familie, samen met het netwerk, samen met gemeenten en samen met andere partners. Om zorgen voor elkaar ook mogelijk en laagdrempelig te maken, hebben wij een groot aantal producten en diensten ontwikkeld. Zo kunnen we, samen met onze partners, ervoor zorgen dat mensen met een beperking optimaal gebruik kunnen maken van hun zelfredzaamheid en waar nodig een beroep kunnen doen op onderlinge zorg: de mantelzorg.

Wij bieden onder andere aan:
Persoonlijk gesprek bij u thuis, bij MaatjeZ op locatie of telefonisch
Uw zorgzwaarte in kaart brengen en u hierover adviseren
Hulp bij het uitzoeken van praktische zaken
Themabijeenkomsten
Gespreksgroepen