Deel/print deze pagina:

Vereniging Oud Uitgeest

De Vereniging Oud Uitgeest is opgericht op 3 oktober 1980 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (nr. 40617606). De vereniging is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Zie de website www.ouduitgeest.nl voor de statuten en verdere verenigingsinformatie.

De vereniging stelt zich ten doel zonder winstoogmerk: de belangstelling voor- en de studie van de geschiedenis van Uitgeest te stimuleren en daarnaast de historische gegevens van Uitgeest zoveel mogelijk te bundelen, in stand te houden en te publiceren.

 1. Beheer van de website en verschillende banken: fotobeeldbank met meer dan 14000 foto's (personen, gebeurtenissen, gebouwen, straten etc.), advertentiebank met meer dan 4000 advertenties (1790-begin 20e eeuw), bidprentjesbank van Uitgeesters, documentenbank (historische documenten) en objectenbank (archeologisch materiaal).  
 2. Jaarlijkse uitgave van de Hutgheest
 3. Samenstellen van een nieuwsbrief (2 x per jaar) voor de leden
 4. Organisatie tentoonstellingen (thema's gerelateerd aan de geschiedenis van Uitgeest)
 5. Archiefonderzoek (Haarlem, Den Haag) en het verstrekken van genealogische informatie en het doen van genealogisch onderzoek 
 6. Fotopresentaties in Dorpshuis de Zwaan
 7. Lezingen tijdens de algemene ledenvergadering
 8. Publiciteit: rubrieken in De Uitgeester en de Uitgeester Courant, persberichten in locale en regionale bladen over jaarboek (Hutgheest)/expositie 
 9. Archeologisch onderzoek en bewaren van archeologisch materiaal
 10. Optekenen van (levens)verhalen van inwoners van Uitgeest   
 11. Instandhouden van een uitgebreide historische bibliotheek (Uitgeest en omgeving)
 12. Contacten met zusterverenigingen uit naburige plaatsen