Deel/print deze pagina:

Vluchtelingenwerk

VluchtelingenWerk  komt op voor de belangen van vluchtelingen en zorgt voor ontmoetingen tussen vluchtelingen en inwoners. Wij zetten ons tevens in voor de opvang, persoonlijke steun en maatschappelijke participatie van de vluchtelingen die een huis is toegewezen hebben gekregen.

 

Onze missie luidt: VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving.

We starten met het begeleiden van statushouders bij huisvesting in Uitgeest. Aansluitend helpen we statushouders met een intensieve maatschappelijke begeleiding gedurende een periode van 1 jaar.

Doel is om de statushouders zich thuis te laten voelen en ervoor te zorgen dat ze snel zelfredzaam zijn in Uitgeest.