Deel/print deze pagina:

De Bemiddelingskamer

Stichting De Bemiddelingskamer is gespecialiseerd in buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling helpt om problemen tussen buren bespreekbaar te maken. Door buren met elkaar in gesprek te brengen en begrip te creëren voor elkaars standpunt, ontstaat ruimte om samen op zoek te gaan naar duurzame oplossingen. Dit gebeurt door de inzet van bemiddelaars.

Bemiddelaars luisteren naar het verhaal van beide buren, zijn neutraal, geven geen oordeel en alle informatie is vertrouwelijk.

Stichting De Bemiddelingskamer is landelijk erkend specialist in buurtbemiddeling en is in het bezit van het hoogst haalbare landelijk keurmerk.

Buurtbemiddeling helpt buren hun burenconflicten op te lossen.

De Bemiddelingskamer zorgt voor alle randvoorwaarden zodat Gemeenten en Woningcorporaties buurtbemiddeling kunnen aanbieden aan inwoners.

Niemand zit op ruzie te wachten, al helemaal niet met de buren. Maar hoe spreek je elkaar aan? Hoe kom je tot concrete afspraken? En hoe zorg je ervoor dat iedereen weer kan genieten van zijn of haar leefomgeving.

Als buren er onderling niet uit komen, kan hiervoor gratis buurtbemiddeling worden ingeschakeld. Voor deze bemiddelingen worden vrijwillige buurtbemiddelaars van De Bemiddelingskamer ingezet.

Buurtbemiddeling Uitgeest, Heiloo en Castricum staan open voor enthousiaste bemiddelaars, die mee willen werken aan een prettige leefomgeving.

In opdracht van Gemeenten en Woningcorporatie(s) voert De Bemiddelingskamer bemiddelingen uit bij burenkwesties. Dit is een gratis dienstverlening voor inwoners.