Deel/print deze pagina:

Club de Petanque "Boule Plaisier"

Wij zijn een gezellige vereniging en spelen graag het uit Frankrijk komende Jeu de Boules spel. De huidige secretaris van onze club heeft aangegeven dat hij, om gezondheidsredenen, met zijn werkzaamheden helaas moet stoppen. Wij zoeken dan ook een nieuwe secretaris , die het stokje wil overnemen. 

Omschrijving van de functie

De secretaris maakt deel uit van het dagelijks bestuur. In die hoedanigheid denkt hij/zij mee over het beleid van de Vereniging en de activiteiten die daar uit voortvloeien.

Meer specifiek omvat het taakgebied: aanspreekpunt voor informatie over de verenigingen haar activiteiten, communicatie namens de Vereniging naar buiten (w.o. naar de leden) coordinatie van de reguliere bestuursvergaderingen (planning en agenda) en 1 keer per jaar de Algemene Ledenvergadering.

Onderhouden van dee contacten met de gemeente (wethouder Sport en beleidsmedewerkers) en andere voor de Vereniging van belang zijnde partijen, zoals bijv de Jeu de Boules Bond. En tenslotte actieve ondersteuning op specifieke activiteiten indien nodig.

Wat vragen wij:

Communicatief (met name schriftelijk), affiniteit met de sport, vertrouwd met de computer (MS Office of anderszins), bereidheid om in teamverabnd actief te zijn.

Waar en wanneer vinden de werkzaamheden plaats:

Bij de organisatie zelf/thuis. Wekelijks en maandelijks (gemiddeld 1 tot 1,5 uur per week op jaarbasis)

Wij bieden

Een met sport en bewegen betrokken groep leden en vrijwilligers, die tot doel heeft het Jeu de Boules spel in Uitgeest en omstreken te bevorderen. Deelname aan het vrijwilligerswerk van de Vereniging biedt tevens de mogelijkheid om zelf actief aan het Jeu de Boulesspel deel te nemen en op die wijze de sociale contacten aan te gaan en te ontwikkelen.

Belangrijkste doelstelling is: Met elkaar gezellig een balletje te gooien.Onze banen aan de Castricummerweg (bij de ijsbaan)vormen een gezellige en sfeervolle locatie.

 

Speeltijden zijn: Dinsdag-en zatermiddag vanaf 14.00 uur. Woensdagavond vanaf 19.00 uur. Zondagmiddag vanaf 14.00 uur.