Deel/print deze pagina:

St. Dierenambulance Kennemerland

Stichting Dierenambulance Kennemerland (hierna te noemen DAK) is een op basis van vrijwilligers draaiende organisatie, die zich inzet voor de eerste hulp, transport en opvang van dieren in nood, van zieke en van overleden dieren en dat 24 uur per dag.

Het bestuur, bestaande uit 6 leden, is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de organisatie. Zie voor nadere informatie het Jaarverslag op deze site.

De dagelijkse leiding is in handen van een betaalde manager, die uitvoering geeft aan het door het bestuur vastgestelde beleid.

 

De DAK, opgericht in 1975, beschikt over een eigen pand, drie ambulanceauto’s, up-to-date equipement en 100 vrijwilligers. Er is een ruime parkeerplaats voor bezoekers en vrijwilligers en een apart gebouw met kantoor en leslokaal. Verder zijn er verschillende dierenverblijven binnen en buiten en een afscheidskamer. De DAK staat er financieel gezond voor. Zie verder het financiële gedeelte.

De DAK rekent primair tot haar taak om in haar verzorgingsgebied op professionele wijze eerste hulp te verlenen aan zieke en/of gewonde dieren, het transport van zieke, gewonde of overleden dieren te verzorgen en een register bij te houden van gevonden en vermiste dieren.

Verder verzorgt de DAK zogenaamde taxiritten van dieren vaak samen met hun eigenaren, die zelf niet over vervoer beschikken, voor transport van en naar de dierenarts, dierenasiel, dierencrematorium, dierenbegraafplaats of naar een door de eigenaar op te geven adres. Ook zorgt de DAK voor transport van overleden dieren naar dierencrematoria of dierenbegraafplaatsen en transport van aangemelde kadavers van (zwerf-) dieren. Alleen in geval van nood: opvang en verzorging van dieren binnen de wettelijke toegestane termijn van 12 uur. In overleg met de dierenbescherming worden huisdieren in voorkomende gevallen 24 uur of een aantal dagen bij de DAK gehouden in de hoop dat de eigenaar zich spoedig meldt. Deze aanpak is in veel gevallen succesvol.