Deel/print deze pagina:

Kornak

Wij zijn een basisschool in Uitgeest, waar bijna 500 kinderen dagelijks naartoe gaan. 

Kornak, alle ruimte om te ontdekken!

Leren op Kornak is innovatief toepassen, nadenken, mening beargumenteren en zelfontwikkeling. Onderwijs is vooral het aan het denken zetten. Een goede leerkracht prikkelt de nieuwsgierigheid en geeft de leerling de ruimte om te ontdekken.

Onze basis: vertrouwen

Vertrouwen vormt de basis voor een veilige en uitdagende omgeving. Daarin spelen en leren kinderen samen en voelen ze zich verbonden met elkaar. Een duidelijke structuur en orde geven op Kornak de kaders aan waarbinnen de leerlingen alle ruimte krijgen om te ontdekken.
De nieuwsgierigheid om tot leren te komen is bij ieder kind aanwezig. Deze nieuwsgierigheid van de kinderen zetten wij in tijdens het werken aan de verschillende thema’s in het schooljaar.
Wij bieden de kinderen duidelijkheid, consequentheid en werken met routines. De leerkracht biedt de leerlingen een duidelijke structuur in lesfasen en voorspelbaarheid.  Uiteraard besteden wij veel aandacht aan de basisvoorwaarden: veiligheid en respect.
Wat betreft het samenwerken bestaat er op Kornak een  doorgaande lijn in coöperatieve werkvormen. Hierdoor leren kinderen van elkaar en kunnen zij elkaar hulp en ideeën aanreiken. Het samenwerken openbaart zich bijvoorbeeld ook in het samen vieren van de katholieke feesten  en optreden tijdens  de weeksluiting.  Wij hechten daarnaast veel waarde aan een goede samenwerking met u als ouder.