Deel/print deze pagina:

Duurzaam Uitgeest Energie Cooperatie (DUEC)

Wat is DUEC?

DUEC (Duurzaam Uitgeest Energie Coöperatie) is een burgerinitiatief en een vereniging zonder winstoogmerk. Opgericht in 2018 door drie Uitgeesters waaronder de huidige voorzitter Guus Willemsen.
De vereniging kent de juridische vorm van een coöperatie met leden, een bestuur en ledenvergadering. Leden van de coöperatie kunnen zijn particulieren, bedrijven en overheden.

Waar staat DUEC voor?

DUEC (Duurzaam Uitgeest Energie Coöperatie) wil bewoners van Uitgeest helpen bij de noodzakelijke energietransitie. Met, door en voor Uitgeesters. We willen de energie die we in Uitgeest gebruiken binnen de grenzen van Uitgeest of in de regio opwekken. Onze ambitie is om in 2030 50% energie duurzaam op te wekken.

Wat zien wij als kansen

Geld dat we aan energie uitgeven blijft zo lokaal, en verdwijnt niet naar Rusland (of andere fossiele reuzen). We zien de energietransitie dan ook als een grote kans. Een kans om minder afhankelijk te worden van import van energie, een kans de lokale economie een stimulans te geven, om banen te creëren, en bovendien bewoners te ondersteunen en te laten profiteren van collectieve voorzieningen. De coöperatie wil haar leden onder meer voorzien in:

  • het stimuleren van het gebruik van duurzame, lokaal opgewekte energie in de gemeente Uitgeest;
  • het produceren of doen produceren van duurzame energie in de gemeente Uitgeest, direct of indirect;
  • het collectief inkopen van energie en/of daaraan gerelateerde producten en/of diensten;
  • het bevorderen van energiebesparing;
  • het geven van voorlichting over de lokale opwekking van- en het gebruik van duurzame energie.

 

Wat doen we voor Uitgeest?

  • Wij organiseren meerdere informatie bijeenkomsten voor Uitgeesters zowel fysiek als online over de energietransitie zoals over warmtepompen of over een warmtenet. 
  • We organiseren gezamenlijke inkoop acties voor verduurzaming, zoals voor zonnepanelen en isolatie
  • We organiseren mogelijkheden om deel te nemen in duurzame energie opwek in de regio zoals zonnepanelen op bedijfsdaken en windmolens
  • We organiseren projecten om collectief en/of individueel van het aardgas af te gaan