Deel/print deze pagina:

Adviesraad Sociaal Domein Uitgeest

Zoals elke gemeente hebben we ook in Uitgeest een Adviesraad Sociaal Domein waarin betrokken burgers zitting hebben.

Doel van de adviesraad is om (gevraagd en ongevraagd) adviezen uit te brengen aan B&W van Uitgeest over alle zaken die verband houden met het sociaal domein, zoals jongerenwerk, participatie, inburgering, WMO, enz.

De adviesraad vergadert gemiddeld 10X per jaar. We bespreken dan, vaak in overleg met de adviesraden van Castricum, Heiloo en Bergen, welke adviezen we aan B&W kunnen uitbrengen of welke vragen we hebben of uit de gemeenschap horen over de uitvoering van de wettelijke taken die een gemeente uitvoert binnen het sociaal domein.