Deel/print deze pagina:

Voedselbank IJmond-Noord

Bijna 1 miljoen mensen in Nederland leven onder de armoedegrens. Door voedseloverschotten aan hen te geven hoeft niemand honger te hebben. Dat is goed voor mens en milieu.

Het bieden van hulp aan mensen die tijdelijk voedselondersteuning nodig hebben. Daarmee tracht de voedselbank  tevens verspilling van levensmiddelen tegen te gaan.  

Het verstrekken van voedselpakketten aan mensen/gezinnen die dat (tijdelijk) nodig hebben.