Deel/print deze pagina:

Stichting Mentorschap Noordwest en Midden

Mentorschap Noordwest en Midden biedt mentorschap aan mensen met een ziekte of beperking, die niet goed in staat zijn om hun eigen zorgbelangen te behartigen. 

Wij zetten hiervoor goed geschoolde vrijwillige mentoren in, die het mentorschap uitvoeren met persoonlijke aandacht en professionele kwaliteit.

Een mentor is de wettelijk vertegenwoordiger en belangenbehartiger van zijn cliënt. Wanneer de cliënt dat zelf niet kan, is de mentor bevoegd te beslissen over zijn verzorging en begeleiding. Daarnaast is een mentor adviseur en vertrouwenspersoon voor alle andere persoonlijke zaken.