•   
    Voor Dorpsraad Uitgeest is het belangrijk om zo breed mogelijk geïnformeerd te zijn over wat er in ons dorp speelt. De organisatie van de dorpsraad is sterk gericht op projecten die worden... LEES VERDER
  •    
    Je gaat deel uitmaken van het bestuur. Je beheert de emailadressen en doet samen met de penningmeester de ledenadministratie. Je ontvangt ingekomen stukken en stelt brieven op wanneer nodig.... LEES VERDER