•   
  De werkzaamheden: bestaan uit contact met en (waar nodig) begeleiden van de deelnemers. Het verzorgen van de koffie/thee/ consumpties/lunch, de tafel dekken, alles klaarzetten, opruimen en... LEES VERDER
 •     
  Door mee te doen aan activiteiten kunnen spontaan vriendschappen ontstaan. Treffers BUCH is gericht op inwoners van de BUCH gemeenten (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo). De organisatie... LEES VERDER
 •  
  Het vervoeren van mensen die niet (meer) zelfstandig op pad kunnen en vervoer nodig hebben naar b.v. Dorpshuis De Zwaan, huisarts of ziekenhuis. Je geeft aan welke dagen en tijden je ... LEES VERDER
 •     
  Fietsen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Er zijn mensen die geen gebruik kunnen maken van een normale fiets, door b.v. mobiliteitsproblemen of slechtziendheid. Om ervoor te zorgen dat zoveel... LEES VERDER
 •  
  Het Nieuws- en Informatieblad is een uitgave van de Stichting Uitgeester Senioren en de Soos. Het blad wordt huis-aan-huis bezorgd bij de senioren in Uitgeest. Het is een boekje op A5 formaat en... LEES VERDER
 •  
  He verspreiden van ongeveer 25 posters bij organisaties, winkels en verenigingen om zo de activiteiten van de Stichting Uitgeester Senioren kenbaar te maken en meer publiciteit te geven,  
 •  
  Je wordt onderdeel van het team dat het licht en geluid verzorgt bij theater- en muziekvoorstellingen in Dorpshuis de Zwaan. Heb je ervaring en wil je graag meewerken aan het culturele aanbod... LEES VERDER
 •  
  Je gaat een cursus Spaanse conversatie, grammatica, spreken, luisteren en schrijven verzorgen.
 •  
  Een hulpbeheerder opent en sluit het dorpshuis, regelt de verlichting en zorgt eventueel voor de inrichting van zalen voor verhuur. Het is fijn als je technisch handig bent zodat beamers... LEES VERDER

Pagina's